Audyty

Jakie odniosę korzyści ?

W przygotowanych podczas audytu materiałach będą niezbędne informacje wskazujące na newralgiczne miejsca pod kątem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w organizacji. Korzystając z audytu przedsiębiorca jest w stanie w sposób biznesowy podjąć działania niezbędne do poprawy stanu obecnego, rozpoczynając od najważniejszych zaleceń. Ponadto audytorzy przedstawią i omówią wyniki audytu oraz podpowiedzą jaki kierunek najkorzystniej obrać. 

Czy mogę zaufać audytowi ?

Wynikiem audytu jest zestaw dokumentacji, procedur, ryzyk oraz zaleceń opracowany przez ekspertów - praktyków branży ochrony danych osobowych. Nasz zespół na co dzień wspiera polskie oraz międzynarodowe organizacje w rozwoju procedur bezpieczeństwa informacji oraz infrastruktury IT. Wiedza jest przekazywana pod kątem obecnych oraz przyszłych regulacji. 

Na czym polega audyt ?

Audyt polega na zbadaniu stanu przedsiębiorstwa pod kątem bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Wyniki audytu przedstawiają poniższe punkty, niemniej podczas każdego audytu dostosowujemy proces do klienta, a więc rezultaty audytu mogą być mniejsze lub szersze.

 • Kompleksowe opracowanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych
 • Przygotowanie dokumentacji dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Opracowanie infrastruktury twardej, IT oraz miękkiej pod kątem ochrony danych osobowych
 • Opracowanie zasad przetwarzania danych według wytycznych organizacji
 • Przygotowanie załączników polityki bezpieczeństwa danych osobowych
 • Przygotowanie załączników dla zbiorów danych osobowych
 • Opracowanie dokumentów odnoszących się do przepływu informacji pomiędzy systemami informatycznymi
 • Opracowanie procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • Opracowanie procedur on-boarding oraz off-boarding dla pracowników
 • Udokumentowanie zabezpieczeń systemów informatycznych
 • Przygotowanie dokumentacji na wypadek incydentów
 • Opracowanie wzorów umów pod kątem zachowania poufności
 • Stworzenie listy zagrożeń wraz z zaleceniami

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

Wyślij do nas zapytanie!