Szkolenia

Jakie odniosę korzyści ?

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do zmian, które nastąpiły z końcem maja 2018r. Prelegentami są praktycy audytujący przedsiębiorstwa oraz wdrażający narzędzia, dokumentacje oraz procesy według wymogów ochrony danych osobowych. Wiedza przekazywana jest w sposób przystępny, dostosowany do słuchacza. Uczestnik ukończy szkolenie z wiedzą niezbędną do zdiagnozowania braków w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie oraz znając sposoby ich uzupełnienia. Opis szkolenia: "Jak rozpocząć wdrożanie RODO?"

Grupa docelowa ?

W zależności od poziomu wiedzy oraz stanowiska warto wybrać różne szkolenia. W ofercie posiadamy szkolenie podstawowe dla osób które znają tematykę ochrony danych osobowych i chcą przygotować się do zmian oraz dla osób, które tematykę ochrony danych dopiero poznają, a które chcą poznać wymogi stawiane w Rozporządzeniu. 

Dla osób już znających podstawy, dążących do wdrożenia dokumentacji samodzielnie, proponujemy w tym zakresie szkolenie. Omawiany jest zestaw najistotniejszych dokumentów z punktu widzenia ochrony danych osobowych. 

Jeżeli już dokonaliśmy wdrożenia i mamy wątpliwości co należy zrobić, oferujemy szkolenie po-wdrożeniowe omawiające problematykę związaną z przygotowanymi do tej pory procedurami oraz dokumentami. 

Dla większych grup oferujemy szkolenia indywidualne. Są one dobrym wyborem jeżeli potrzebujemy przeszkolić większą liczbę uczestników oraz gdy mamy wymagania co do tematyki. Dobrym przykładem są firmy posiadające różne dział. W takich przypadkach dzielimy firmę na grupy tematyczne i szkolimy tylko z zakresu adekwatnego dla danej grupy.

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

Wyślij do nas zapytanie!