Profesjonalne usługi IOD

Wieloletnie doświadczenie
Pozytywne wyniki kontroli
Dział IT oraz prawny
laptop_hand_notepad

Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji

Posiadanie wsparcia Inspektora Ochrony Danych Osobowych niesie ze sobą wiele zalet. Główną jest aktualizacja oraz weryfikacja bieżącej dokumentacji. Ponadto, w przypadku zmian ustawowych, Inspektor wspomoże w dostosowaniu obecnej dokumentacji.

Wsparcie podczas incydentów

Praktycznie w każdym przedsiębiorstwie z czasem zdarzy się incydent związany z ochroną danych osobowych. Doświadczenie inspektora pomoże realnie oszacować ryzyka i wskazać stosowną ścieżkę rozwiązania. W przypadku większych można skorzystać z usług inspektora przy reprezentacji przed regulatorem. 

On-boarding pracowników

Najważniejszą kwestią w ochronie danych osobowych jest przeszkolenie pracowników. W przypadku bieżących zmian kadrowych lub awansów, inspektor ochrony danych osobowych przeszkoli stosownie kadrę z obowiązujących w przedsiębiorstwie zasad, polityk oraz tematu RODO.

Rozpatrywanie skarg

Dla przedsiębiorstwa istotną kwestią jest wykonywanie bieżącej działalności. Skupianie się na aspektach pobocznych, jakim mogą być skargi warto powierzyć inspektorowi. 

Jesteśmy ekspertami

Forma współpracy

Gwarantujemy dostępność prawników
Działamy pro-aktywnie wyprzedzając problemy
Oferujemy rozliczenie miesięczne oraz godzinowe
Wspieramy przy incydentach w gwarantowanym czasie
Wspieramy obecnego IOD poprzez indywidualne konsultacje
Weryfikujemy dokumentację oraz przygotowujemy nową
Wspieramy w przypadku sporów
Expert RODO

Czy potrzebuję IOD (ABI)

Obowiązkowo
Artykuł 37(1) RODO
Organ publiczny
Każdy
Obowiązkowo
Artykuł 37(1) RODO
Główną działalnoscią jest przetwarzania danych
Na dużą skalę
Obowiązkowo
Artykuł 37(1) RODO
Przetwarzanie danych szczególnych kategorii
Na dużą skalę
Silne zalecenie
Dobra praktyka lub obowiązek
Istnieje ryzyko niewypełnienia obowiązków
Obowiązki RODO oraz ustawy
Silne zalecenie
Dobra praktyka lub obowiązek
Wybrany IODO kontroluje siebie
Każda organizacja
Zalecenie
Dobra praktyka
Przekazuję dane do państw trzecich
Regularnie
Zalecenie
Dobra praktyka
Brakuje niezależnego działu
Duża organizacja
Zalecenie
Dobra praktyka
Organizacja posiada dużo obowiązków
Trudność z nadzorem nad danymi
Zalecenia RODO (Grupa Robocza art.29)

Grupa robocza art. 29 ma odpowiedzialna za ochronę osób fizycznych i jednolite stosowanie zasad w EU przygotowała szczegółowe wytyczne określające wymogi oraz zalecenia co do powołania inspektora danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w wytycznych dotyczących inspektorów ochrony danych.

Czy potrzebuję IOD ?

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

Wyślij do nas zapytanie!