Dokumentacja RODO

Wdrożenie dokumentacji

Wdrożenie oparte jest na analizie ryzyka, audycie lub bezpośrednim wywiadzie z klientem. Przedmiotem wdrożenia jest uzupełnienie dokumentacji, procesów, wzorów, klauzuli oraz pomoc w dostosowaniu umów pod kątem zmian. W ramach usługi wdrożenia dokumentacji, wzorów oraz procesów ochrony danych osobowych dostarczone zostaną między innymi następujące dokumenty. Ostateczna lista dokumentów wynika z analizy ryzyka, więc nie można jej jednoznacznie określić na etapie ofertowania.

- Ocena ryzyka,
- Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
- Regulamin korzystania z zasobów teleinformatycznych
- Polityka zarządzania dostępem do kluczy
- Polityka czystego biurka
- Procedura postępowania w przypadku wystąpienia incydentów związanych z ochroną danych osobowych
- Procedura oceny skutków naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych
- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
- Klauzule informacyjne,
- Umowy powierzenia przetwarzania danych,

 

Ponadto w ramach usługi podmiot otrzyma wsparcie w wypełnieniu:

- obowiązku spełnienia podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,
- obowiązku informacyjnego,
- obowiązku szczególnej staranności,
- zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych,
- obowiązku zabezpieczenia danych,
- obowiązku kontrolowania procesów przetwarzania danych,
- obowiązku zabezpieczenia danych (techniczne / organizacyjne)

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

Wyślij do nas zapytanie!