Wdrożenia zmian

Czy warto wdrażać zmiany?

Wielokrotnie skutkiem wdrożenia zmian informatycznych oraz procesowych jest obniżenie kosztów administracyjnych, uproszczenie pracy oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych które pomogą przedsiębiorstwu się rozwijać. Wdrożenie polityk, dokumentacji oraz nowych narzędzi nie tylko może wpłynąć pozytywnie na rentowność firmy, ale również zabezpieczyć przed ewentualnymi roszczeniami ze strony konsumentów, klientów oraz instytucji państwowych.

Jak wdraża sie RODO?

Tematyka ochrony danych osobowych jest kompleksowym zagadnieniem, łączącym informatykę, prawo pracy, prawa konsumenta, ustawę o ochronie danych osobowych oraz podejście biznesowe. Z tego powodu wdrożenie rozpoczyna się od wywiadu wstępnego określającego charakter i specyfikę działania przedsiębiorstwa. Jest to istotne z dwóch względów. Pierwszym aspektem jest optymalizacja kosztowa związana z wybraniem tylko obszarów istotnych dla firmy. Natomiast drugim jest dobranie narzędzi, które nie będą przeszkadzały, a wręcz przeciwnie, będą wspomagały lub nawet upraszczały nowe i obecnie istniejące procesy.

Cena wdrożenia

Cena wdrożenia uzależniona jest od skali przedsiębiorstwa oraz jego charakteru pracy. Na skalę przedsiębiorstwa wpływa przede wszystkim ilość procesów, rotacja pracowników oraz ilość klientów. W przypadku charakteru pracy najistotniejszym czynnikiem jest ryzyko utraty danych oraz ilość przetwarzanych danych. Warto skorzystać z wiedzy eksperckiej, ponieważ temat ten jest skomplikowany i obszerny. Szczególnie w średnich i dużych przedsiębiorstwach dobór odpowiednich narzędzi może wygenerować ogromne oszczędności. Dzięki naszemu wsparciu udało się naszym klientom oszczędzić w przybliżeniu 10 milionów złotych na procesach, licencjach, sprzęcie oraz oprogramowaniu. Organizacje zainteresowane wdrożeniem zachęcamy do niezobowiązującego kontaktu. Oferujemy profesjonalne usługi za rozsądną cenę.

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

Wyślij do nas zapytanie!